Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Eerzame Pater, in bruine pij, grijs haar en kale kruin, loopt rustig te brevieren. Soms, kijkt hij even omhoog. Hij lijkt te dromen, bijna Heilig. Zijn glimlach, heelt wonden. Ook ik wilde God dienen, klein als ik was, mocht ik helpen. Het vat met wijwater en, de kwast mocht ik dragen. Een zware, hevig morsende last, m’n armen waren veel te kort.

Toeval of verhoord?
gepubliceerd: woensdag, 11 mei 2022
Vandaag komt Peter naar onze mooie Sint-Jan. Peter heeft het heel moei­lijk en wordt geplaagd door een erns­tige depressie. Deze is ontstaan door het over­lij­den van zijn zoontje en het verlies van zijn vrouw. En hij heeft een zoon die getroffen is door een ziekte.
Saamhorigheid
gepubliceerd: woensdag, 6 april 2022
Voor veel mensen in Europe is het een spannende tijd en las­tig om posi­tief te denken. Net het corona­vi­rus enigszins onder controle, zijn we nu getuigen van een af­schu­we­lijke oorlog. De waanzin van het kwade om over de ander te willen heersen. Een agressie die gaande is en geen on­der­scheid maakt tussen leven en dood waarbij de wereld­vre­de op het spel staat. Wanneer miljoenen mensen moeten vluchten omdat hun ste­den gebombar­deerd wor­den, dan ver­baas je je over het feit dat zoiets nog kan gebeuren. Onze be­trok­ken­heid heeft dan ook te maken dat deze oorlog heel dichtbij is en de wereld­vre­de bedreigd wordt.
Een zinvol leven?
gepubliceerd: maandag, 14 februari 2022
Laatst had ik een mooi gesprek over de zin van ons leven. De man waar­mee ik stond te praten had geen idee wat voor hem de zin van zijn leven zou kunnen zijn. Althans hij ervoer be­lang­rijke, zin­volle dingen van zijn leven niet als zin­vol.
Apostolaat ook bereikbaar via Whatsapp
gepubliceerd: maandag, 3 januari 2022
In deze moei­lijke tij­den van pandemie is het niet zo een­vou­dig fysiek contact te maken. Daarom is het Apos­to­laat van Troost ook bereik­baar via Whatsapp!
Kerstvreugde?
gepubliceerd: woensdag, 15 december 2021
De dagen voor kerst geven mij altijd een rusteloos gevoel. Een soort rusteloos­heid alsof er nog veel geor­ga­ni­seerd moet wor­den. Dat klopt wel wanneer ik terug kijk naar jaren gele­den. Toen was ik druk met het or­ga­ni­se­ren van een kerst­boom in de kamer, een kerst­di­ner voor vrien­den of familie en niet te vergeten al die bood­schappen tot kleine cadeautje toe.
Je niet gehoord voelen
gepubliceerd: dinsdag, 2 november 2021
Een poosje gele­den zat een vrouw ingepakt in regenkle­ding en een tas bij de hand in het Zuidertrancept. Ik sprak haar aan. Zij begon gelijk te ver­tellen dat zij aller­gisch was voor elektrische straling van lichtmasten, tv, radio en alles wat daar­mee te maken had. Daarom vluchtte zij over­dag, maar ook 's nachts, haar huis uit. Dat gaf haar een rusteloos leven.


maandag, 30 augustus 2021Dat is ‘toevallig’
vrijdag, 2 juli 2021Je vrij voelen
zondag, 30 mei 2021Zaterdag 29 mei 2021 - Een dag vol vreugde
zaterdag, 27 maart 2021Van droefheid naar vreugde
dinsdag, 2 maart 2021Liefde door de dood heen
dinsdag, 2 februari 2021Ordening
dinsdag, 15 december 2020Kerstwens
maandag, 23 november 2020Tanja ontmoet haar schepper
maandag, 2 november 2020Waar vind ik mijn troost?


meer berichten vindt u in het archief

Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl