Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Eerzame Pater, in bruine pij, grijs haar en kale kruin, loopt rustig te brevieren. Soms, kijkt hij even omhoog. Hij lijkt te dromen, bijna Heilig. Zijn glimlach, heelt wonden. Ook ik wilde God dienen, klein als ik was, mocht ik helpen. Het vat met wijwater en, de kwast mocht ik dragen. Een zware, hevig morsende last, m’n armen waren veel te kort.

Apostolaat ook bereikbaar via Whatsapp
gepubliceerd: maandag, 3 januari 2022
In deze moei­lijke tij­den van pandemie is het niet zo een­vou­dig fysiek contact te maken. Daarom is het Apos­to­laat van Troost ook bereik­baar via Whatsapp!
Kerstvreugde?
gepubliceerd: woensdag, 15 december 2021
De dagen voor kerst geven mij altijd een rusteloos gevoel. Een soort rusteloos­heid alsof er nog veel geor­ga­ni­seerd moet wor­den. Dat klopt wel wanneer ik terug kijk naar jaren gele­den. Toen was ik druk met het or­ga­ni­se­ren van een kerst­boom in de kamer, een kerst­di­ner voor vrien­den of familie en niet te vergeten al die bood­schappen tot kleine cadeautje toe.
Je niet gehoord voelen
gepubliceerd: dinsdag, 2 november 2021
Een poosje gele­den zat een vrouw ingepakt in regenkle­ding en een tas bij de hand in het Zuidertrancept. Ik sprak haar aan. Zij begon gelijk te ver­tellen dat zij aller­gisch was voor elektrische straling van lichtmasten, tv, radio en alles wat daar­mee te maken had. Daarom vluchtte zij over­dag, maar ook 's nachts, haar huis uit. Dat gaf haar een rusteloos leven.
Dat is ‘toevallig’
gepubliceerd: maandag, 30 augustus 2021
Wat zeggen we dat vaak tegen elkaar: “Dat is toevallig”. Mis­schien kunt u ook zo'n moment her­in­ne­ren dat er 'toevallig' iets gebeurde waar u verbijsterd over was. Tijdens mijn gesprekken hoor ik dat regel­ma­tig.
Je vrij voelen
gepubliceerd: vrijdag, 2 juli 2021
Toen ik de afgelopen 5 mei een film zag over de be­vrij­ding van Neder­land, na de Tweede Wereld­oor­log, ontroerde mij de blijd­schap van de mensen. Zij lieten na vijf jaar span­ning, onder­druk­king, angst en honger een uitbun­dige vreugde zien. Wat een oprechte blijd­schap.
Zaterdag 29 mei 2021 - Een dag vol vreugde
gepubliceerd: zondag, 30 mei 2021
Het was aar­dig druk in onze prach­tige Sint Jan. Maria werd zeer veel bezocht, er kon bijna geen kaarsje meer bij. Er was ondanks de drukte een serene rust. Ik wandelde wat rond en bij het zuidertransept en ontmoette daar twee vrouwen.


zaterdag, 27 maart 2021Van droefheid naar vreugde
dinsdag, 2 maart 2021Liefde door de dood heen
dinsdag, 2 februari 2021Ordening
dinsdag, 15 december 2020Kerstwens
maandag, 23 november 2020Tanja ontmoet haar schepper
maandag, 2 november 2020Waar vind ik mijn troost?
woensdag, 21 oktober 2020Nieuwe bestemming voor San Salvatorkerk
dinsdag, 13 oktober 2020Gebed gevraagd voor Tanja
zondag, 11 oktober 2020Aan tafel met broeder Johannes


meer berichten vindt u in het archief

Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl