Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Zij verbleven nog even samen in het ziekenhuis, in kamer 408. Het was enkele dagen voor dat zij overleed. Ze waren die mooie dag gelukkige mensen. Ze mochten nog even genieten van elkaar... God zij dank.

Nieuwe bestemming voor San Salvatorkerk
Orthen krijgt Mariakapel
gepubliceerd: woensdag, 21 oktober 2020
Helaas voor het Apos­to­laat maar goed voor de wijk Orthen en de H. Maria­paro­chie is de San Salvator­kerk verkocht en wordt er een ge­zond­heids­cen­trum van gemaakt. Dat betekent echter ook dat wij onze stek moeten opgeven.
Gebed gevraagd voor Tanja
gepubliceerd: dinsdag, 13 oktober 2020
Het is zater­dag en ik verwacht Tanja. Loop wat heen en weer om rus­tig te wor­den. Even later zie ik Tanja met haar begeleidster. Tanja kijkt zoekend rond maar ziet me nog niet. Als ik nabij kom, zie ik een blijde glimlach op haar gezicht. We heten elkaar welkom en zijn blij elkaar weer te ontmoeten. Tanja, gezeten in de rol­stoel wordt begeleid door haar hulp, wij wan­de­len samen eerbie­dig naar de Sacra­ments­ka­pel.
Wensambulance
gepubliceerd: zaterdag, 10 oktober 2020
Het is een rus­tige morgen, ik zou de dag beginnen met wat admi­ni­stra­tie. Dan komt er een tele­foontje van Wim de koster, die dienst heeft. Hij belt me op en ver­telt dat de Wensambulance komt en vraagt of ik wil komen. Ja na­tuur­lijk doe ik dat. Aan­ge­ko­men in de Sint Jan staat de hele familie aan de ingang te wachten op wat komen gaat. Het is een grote familie met als middel­punt Moeder, oma en echt­ge­note Dinie. Ik mag hen allen van harte welkom heten in onze prach­tige Sint-Jan.
Je vrij voelen
gepubliceerd: donderdag, 13 augustus 2020
De zomer­tijd is inmiddels aangebroken en het corona­vi­rus houdt zich rus­tig, maar is nog niet weg. Voor velen van ons staat de vakantie voor de deur en zij hebben voor de zeker­heid gekozen voor Neder­land. Vakantie geeft ons een gevoel van vrij­heid. Zeker na een lockdown. Ons vrije gevoel wordt bepaald door onze eigen grenzen die we stellen binnen de grenzen van onze geor­dende samen­le­ving.
San Salvator weer open Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 20 juni 2020
Na drie maan­den is het Apos­to­laat van Troost weer open... in de San Salvator. Na­tuur­lijk op onze oude stek achter het orgel, achterom de Kerk door het ijzeren hek. We zijn blij om U daar weer te mogen ont­van­gen. We hebben alle zeilen bij­ge­zet om het weer tot een mooie plek te maken. De tuin is al voor een deel klaar en mooi. De binnen­plaats mooi schoon en gezellig, klaar om u te ont­van­gen. Allemaal van harte welkom.
Hoe gaan we verder?
gepubliceerd: vrijdag, 5 juni 2020
Wie had dat ooit gedacht dat ons maat­schap­pe­lijk leven door een levens­bedreigende virus groten­deels is stil­ge­vallen. De stilte die hoor­baar, zicht­baar en voel­baar is. Waarin verdriet en afstand een grote rol spelen. Het verdriet door het over­lij­den van een geliefde waar men niet bij kon zijn, doet pijn. Ook het niet kunnen bezoeken van ouderen in ver­zor­gings­hui­zen door familie of beken­den, zorgde voor span­ningen en verdriet.


woensdag, 29 april 2020Broeder Johannes in meimaandboekje
maandag, 30 maart 2020Een troostrijk Paasfeest
dinsdag, 10 maart 2020De tijdgeest
dinsdag, 18 februari 2020Vriendschap door de dood
vrijdag, 17 januari 2020Verdriet delen
woensdag, 25 december 2019Christus is geboren!
donderdag, 5 december 2019Een ware liefde
vrijdag, 1 november 2019Ontdekken hoe de Heer het wil
maandag, 30 september 2019Je eigen grenzen verleggen


meer berichten vindt u in het archief

Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl