Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Mijn blonde zon, met bruine ogen. Verwarmt mijn leven, woont in mij. Als mijn kleinkind bij me is, is mijn huis en hart van haar. Ze neemt me in beslag, maakt rommel, zet alles op zijn kop.

Je vrij voelen
gepubliceerd: vrijdag, 2 juli 2021
Toen ik de afgelopen 5 mei een film zag over de be­vrij­ding van Neder­land, na de Tweede Wereld­oor­log, ontroerde mij de blijd­schap van de mensen. Zij lieten na vijf jaar span­ning, onder­druk­king, angst en honger een uitbun­dige vreugde zien. Wat een oprechte blijd­schap.
Zaterdag 29 mei 2021 - Een dag vol vreugde
gepubliceerd: zondag, 30 mei 2021
Het was aar­dig druk in onze prach­tige Sint Jan. Maria werd zeer veel bezocht, er kon bijna geen kaarsje meer bij. Er was ondanks de drukte een serene rust. Ik wandelde wat rond en bij het zuidertransept en ontmoette daar twee vrouwen.
Van droefheid naar vreugde
Paaswens
gepubliceerd: zaterdag, 27 maart 2021
Broeder Johannes en ik komen vaak mensen tegen die vertwijfeld door het leven gaan vanwege een groot verdriet, een­zaam­heid of een teleur­stel­ling.
Liefde door de dood heen
gepubliceerd: dinsdag, 2 maart 2021
Het was een wat sombere dag, een dag van over­den­king. Al wan­de­lend in onze mooie Sint-Jan over­dacht ik mijn eigen leven. Auto­ma­tisch denk ik dan aan mijn eigen verliezen en hoe ik daar mee omge­gaan ben. Met vallen en opstaan ben ik gewor­den wat ik nu ben. Dank­baar dat ik werk­zaam mag zijn in het Apos­to­laat van Troost in deze prach­tige Kerk.
Ordening
gepubliceerd: dinsdag, 2 februari 2021
Januari is voor mij altijd een maand om mijn admi­ni­stra­tie te ordenen. De ordners zoveel moge­lijk leeg maken dat mij een gevoel geeft van opnieuw beginnen. Waar­schijn­lijk zeg ik u niets nieuws, maar dat ordenen gaat voor veel mensen verder dan een papieren orde­ning.
Kerstwens
gepubliceerd: dinsdag, 15 december 2020
Het wordt een bij­zon­dere Kerst­mis. Met een strenge lockdown wordt het een nog soberder Kerst­mis dan waar we ons op had­den voor­be­reid. Het jaar 2020 zal in ons geheugen gegrifd staan als een jaar met vele uit­dagingen en tegen­slagen. Toch mogen we ver­trouwen op betere tij­den. We vieren de geboorte van Christus! Kerst­mis is een tijd van hoop!


maandag, 23 november 2020Tanja ontmoet haar schepper
maandag, 2 november 2020Waar vind ik mijn troost?
woensdag, 21 oktober 2020Nieuwe bestemming voor San Salvatorkerk
dinsdag, 13 oktober 2020Gebed gevraagd voor Tanja
zondag, 11 oktober 2020Aan tafel met broeder Johannes
zaterdag, 10 oktober 2020Wensambulance
donderdag, 13 augustus 2020Je vrij voelen
zaterdag, 20 juni 2020San Salvator weer open Fotoreportage
vrijdag, 5 juni 2020Hoe gaan we verder?


meer berichten vindt u in het archief

Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl