Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Tanja ontmoet haar schepper

gepubliceerd: maandag, 23 november 2020

De strijd is gestre­den. Tanja ontmoet haar schepper en zal zeker wor­den opgeno­men in het Hemels Paradijs. Onze zuster in het apos­to­laat is donder­dag 19 no­vem­ber overle­den.

Woens­dag was broeder Johannes uit­ge­no­digd om zijn ver­jaar­dag te vieren bij Peter & Tanja thuis. Bij aan­komst was Tanja in diepe slaap maar na aan­spraak en aanra­king ontwaakte ze lang­zaam en opende ze haar ogen. Zo hebben Peter en broeder Johannes nog een moment van contact mogen hebben. Het was een prach­tig cadeau en een warm afscheid.

Tanja zal in besloten kring met haar naaste familie wor­den begraven op een natuurbe­graaf­plaats.

Het zou mooi zijn als u haar in uw gebed kunt meenemen en gedenken.Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl