Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Media - Audio

Over­zicht van radio-uitzen­dingen over het Apos­to­laat van Troost. Het Apos­to­laat van Troost heeft een goede relatie opge­bouwd met Radio Maria Neder­land en in diverse radio­pro­gramma’s is broeder Johannes in gesprek over het apos­to­laat.

25 sep­tem­ber 2017 - Bidden, werken en verdraag­zaam­heid

24 april 2017 - Pasen, ver­rij­ze­nis, hoop en vreugde

20 februari 2017 - Gebed, gene­zing en niet vragen maar geven

5 de­cem­ber 2016 - Aan tafel met... Stadexpeditie

2 mei 2016 - Aan tafel met... bid­den en werken in het Katho­liek huwe­lijk

21 maart 2016 - Aan tafel met... - Huwe­lijks­trouw en ver­zoe­ning

29 februari 2016 - Aan tafel met...

8 de­cem­ber 2014 - Le­vens­licht

10 no­vem­ber 2014 - Le­vens­licht

15 ok­to­ber 2014 - Op weg naar Emmaus - Gebed, gene­zing

25 au­gus­tus 2014 - Le­vens­licht - Bijna-dood­er­va­ring

28 juli 2014 - Le­vens­licht

16 juni 2014 - Le­vens­licht

14 april 2014 - Le­vens­licht - Afscheid van een dier­ba­re

10 februari 2014 - Le­vens­licht - Echt­schei­ding

21 mei 2013 - Leven met God - Apos­to­laat van Troost

Eerste keer dat broeder Johannes op Radio Maria ver­telt over het Apos­to­laat van Troost. Een inter­view door Yvonne Koopman.


Apostolaat van Troost • San Salvatorkerk • Schaarhuisstraat 14 • 5231 PV ’s-Hertogenbosch • (06) 30 161 636 • info@apostolaatvantroost.nl