Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Contact

Broeder Johannes en broeder Diederik in de Sint-Jan
Broeder Johannes en broeder Diederik in de Sint-Jan
Broeder Johannes van Beur­den
Broeder Diederik van Lingen
adres: Apos­to­laat van Troost
San Salvator­kerk (achterom door het ijzeren hek)
Schaarhuis­straat 14
5231 PV ’s-Hertogen­bosch
tele­foon: (06) 30 16 16 36
e-mail: info@apos­to­laatvantroost.nl
web­si­te: www.apos­to­laatvantroost.nl
Facebook: Facebook.com/apos­to­laatvantroost
Twitter: Twitter.com/apostvantroost

Openingstij­den

Op door­de­weekse dagen ont­van­gen wij u graag in de San Salvator­kerk of in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch.

Video & webmaster

Het videoportret is geprodu­ceerd door Mijke Pol en Rob van Oijen / Pol & Van Oijen

Deze web­si­te is opgezet en wordt bijge­hou­den door Wim Koopman / iMooseApostolaat van Troost • San Salvatorkerk • Schaarhuisstraat 14 • 5231 PV ’s-Hertogenbosch • (06) 30 161 636 • info@apostolaatvantroost.nl