Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Contact

Broeder Johannes en broeder Diederik in de Sint-Jan
Broeder Johannes en broeder Diederik in de Sint-Jan
Broeder Johannes van Beur­den
Broeder Diederik van Lingen
adres: Apos­to­laat van Troost
p/a Grevelingen 250
5215 DP ’s-Hertogen­bosch
tele­foon: (06) 30 16 16 36
e-mail: info@apos­to­laatvantroost.nl
web­si­te: www.apos­to­laatvantroost.nl
Facebook: Facebook.com/apos­to­laatvantroost
Twitter: Twitter.com/apostvantroost

Openingstij­den

Op door­de­weekse dagen ont­van­gen wij u graag in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch of op tele­fo­nische afspraak.

Video & webmaster

Het videoportret is geprodu­ceerd door Mijke Pol en Rob van Oijen / Pol & Van Oijen

Deze web­si­te is opgezet en wordt bijge­hou­den door Wim Koopman / iMooseApostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl